top of page

אירנה ילידת רוסיה למדה ולימדה באקדמיה לאמנות על פי טכניקות הציור הקלאסיות. פיתחה במהלך השנים בארץ, טכניקת ציור אישית שהפכה לשפה ויזואלית ייחודית המזוהה עם סגנון היצירה שלה. טכניקת העבודה המסורתית בצבעי שמן, מבוססת על הוספה של שכבות צבע זו על גבי זו, בטכניקה של בנייה והסתרה של הבסיס והבד שמתחת. הטכניקה הקלסית לא סיפקה את אירנה והיא החלה לפעול "באופן הפוך". במקום להוסיף, להסיר את הצבע, במקום להסתיר את הבד, לחשוף אותו. המחיקה מייצרת תחושה של שקיפות עדינה בצבעוניות  עד ללבן של הבד שנשאר במצבו הבסיסי ללא כיסוי כלל. הטכניקה אליה הגיע אירנה מעניקה תחושה של קלילות אווירות על הבד. נושאי והקומפוזיציות של אירנה מושפעות מתחושת הניקיון העדינה ומשרים אוירה של רגישות, יופי והרבה אויר למחשבה 

052-4595533

bottom of page